Monday, April 4, 2011

Мисъл от Барак Обама

Фокусирането на живота ви единствено върху правенето на пари, показва липса на амбиции. Изисква твърде малко от вас.

Защото само, когато се насочите към нещо по-велико, осъзнавате истинския си потенциал.


Барак Обама

Monday, March 28, 2011

Басня: Кротушката и пъстървата

Един рибар в един прекрасен майски ден ловял риба с изкуствена муха край брега на Темза. Стръвта била умело поставена, затова една малка и неопитна кротушка веднага се устремила към нея. Но майка й я спряла в последния миг:

"Не бързай толкова, дете мое, защото не знаеш какво те очаква. Изчакай малко, преди да се втурнеш през глава към примамката. Сигурна ли си, че това наистина е муха? Нека някоя друга риба опита преди теб тази муха ... Ако това там наистина е муха, тя щеше да се опита да избяга още при първия твой опит да я глътнеш. Така че си давай вид, че искаш да я погълнеш. Ако мухата потрепне и се опита да се спаси с бягство, чак тогава трябва наистина да я погълнеш."

Повече не й се наложило да обяснява на своята неопитна и незряла рожба, защото докато си говорили, една припряна пъстърва се шмугнала зад тях и след секунда налапала въпросната муха, заедно със скритата зад нея кукичка на въдицата, с което нагледно доказала на дъщерята колко мъдър бил майчиният съвет.

БАСНИ, Робърт Дъдсли ( 1703 - 1764 г. )

Мисъл от Каутиля

Никой не трябва да бъде прекалено праволинеен. Вижте гората - правите дървета най-рано ги отсичат, докато огънатите остават по местата си.


Каутиля, индийски мислител ( III век преди Христа )

Saturday, March 19, 2011

Мисъл на Бо Дерек

Който някога е казал, че парите не могат да купят щастие, просто не е знаел къде да пазарува.

Бо Дерек

Анекдот за Кисинджър - Докладът

Една от най-популярните истории, разказвани за Кисинджър, е за доклада, който той получил от Уинстън Лорд след няколко дни старателно проучване.

Лорд предал доклада на Кисинджър, но го получил обратно с упрека: "Това ли е най-доброто, на което сте способен?"

Лорд преработил обемистия доклад, изгладил някои пропуски и го поднесъл на шефа си. Но и този път бил смъмрен сурово.

На третия път, когато Кисинджър го посрещнал със същия обиден въпрос, измъченият Уинстън Лорд не издържал и гневно изкрещял: "По дяволите, това наистина е най-доброто, на което съм способен!"

Тогава Кисинджър отвърнал: "Е, щом е така, този път наистина ще го прочета."


Биография на Кисинджър от Уолтър Айзъксън, 1992 г.

Thursday, January 20, 2011

Уроците на Търбър

В една безлунна, черна нощ един бухал си седял на клона на дъба, когато покрай корените му от дупките в земята се показали две къртици, като внимавали да не вдигат шум, за да не ги забележи някой неприятел.

"Ей, ти там!" - провикнал се бухалът. "С кого искаш да говориш?" - отвърнала по-смелата от двете къртици. Те още не можели да повярват, че някой ще успее да ги съзре в тази непрогледна нощ.

"Говоря на вас двете!", креснал бухалът. Подплашените къртици веднага се шмугнали обратно в дупките си, а на другия ден из цялата гора плъзнал слухът за мъдрия бухал, който не само че виждал всичко в най-тъмната нощ, но и можел да измисли отговор дори на най-неочакваните въпроси.

"Хм, цялата тази работа не ми вдъхва доверие ...", скептично размахал клюна си щъркелът и отлетял към дъба, за да провери лично способностите на бухала. "Колко пръста съм вдигнал?", задал щъркелът първия въпрос. "Два.", веднага отвърнал бухалът и сега дори вечно скептичния щъркел бил принуден да признае пред себе си, че май този път е допуснал грешка, като се е съмнявал в способностите на бухала. "А, можеш ли да измислиш думи, които да заместват изрази като "така да се каже" или "по-точно"?", изрекъл щъркелът втория си въпрос, много по-труден от първия.

"Именно!", веднага промърморил бухалът.

"А какво върши една птица със своята любима половинка?"

"Ухажва я ...", моментално се досетил бухалът.

Щъркелът едва не паднал от клона на дъба - толкова бил поразен от мъдростта на бухала. Но скоро се окопитил, изпляскал с широките си криле и се втурнал назад към другите горски обитатели, за да им обясни, че никога, дори на сън, не му минавало през ума, че някъде може да има толкова мъдро и премъдро същество, което на всичкото отгоре прекрасно виждало всяко клонче около себе си, въпреки непрогледния мрак.

"А може ли да вижда през деня?", запитала хитрата лисица, подразнена, че се е пръкнал по-голям умник от нея. "Стига си се заяждала!", креснали й в един глас съселът и кучето. "Всички можем да виждаме през деня, та този бухал ли, който съзира през нощта всяко клонче, като че ли е денем!" Останалите животни се разсмели гръмко над глуповатото питане на лисицата, а тя обидено си подвила опашката и потънала вдън гората.

Животните на бърза ръка избрали премъдрия бухал за свой цар и изпратили пратеници да му съобщят за честта, с която бил удостоен. Когато бухалът се явил сред животните насред ясния, безоблачен небосвод, греело яркото слънце и заслепявало всичко живо. Бухалът замижал и затова пристъпвал едва-едва, като отстрани изглеждал преливащ от гордост и достойнство. Опулил се с големите си кръгли очи срещу другите животни и те потреперили, защото за пръв път виждали птица с толкова заслепяваща самоувереност.

"Той е като Бог!", изпищяла дивата кокошка. Другите горски твари веднага се развикали в един глас: "Да, той е нашият Бог!" Веднага го последвали, а когато заслепеният бухал се блъскал във всевъзможни препятствия по пътя си, те - за да не останат по-назад - също се блъскали и препъвали. Така бухалът неусетно се озовал на магистралата, където движението на автомобилите било най-оживено. Разбира се ястребът, чието зрение било най-зорко, веднага предупредил животните, че се задавал огромен камион с висока скорост. Щъркелът побързал да уведоми бухала за грозящата ги опасност.

"Именно!", промърморил премъдрият бухал.

"Но не се ли страхувате, че ще пострадате?", учудил се щъркелът.

"Кой, аз ли?", спокойно отвърнал бухалът - заслепеният мъдрец оставал напълно спокоен през цялото време, защото въобще не бил забелязал камиона.

"Той е нашият Бог!", закрещели животните от свитата на новопровъзгласения цар и продължили да го следват слепешката. Но камионът ги връхлетял като хала и премазал повечето от тях, заедно с мъдрия бухал.

Поука: За жалост един заслепен глупак, може да принуди много други да оглупеят и да ослепеят също като него.

Уроците на Търбър - Джеймс Търбър ( 1894 - 1961 г. )

Мисъл от Хенри Форд

Препятствията са онези ужасни неща, които виждаш, когато не гледаш към целта си.

Хенри Форд (1863–1947)