Saturday, January 1, 2011

Мисъл от Г.С.Раковски

Бащино огнище не забравяй, стари обичаи не презирай!

Георги Сава Раковски ( 1821 - 1867 г. )

No comments:

Post a Comment